Romanäs naturreservat

Adress: Romanäs, 573 91 Tranås Visa karta

Adress: Romanäs, 573 91 Tranås

Välkommen att ströva genom lövhagar, över ängsmarker och i naturskogsbevuxna bergsbranter. Romanäs bjuder på upplevelser av både skön natur och kulturhistoria.

Romanäs ligger vid sjön Sommen, bara en dryg kilometer norr om Svartåns utlopp. Näsets södra del består av åkrar, öppna betesmarker och lövklädda hagmarker. Nordvästra delen av Näset är barrskogsbeklädd. Till reservatet hör öarna Fårön och Kungshatt, dock inte Romanö.

Bebyggelse på Romanäs kan spåras tillbaka till 1500-talet, men historiskt är Romanäs mest känt för sitt sanatorium som byggdes 1905-1907 och var i bruk fram till 1950. Efter att sanatorieverksamheten upphört togs anläggningen i bruk som behandlingshem, en verksamhet som pågick fram till 1997 varefter byggnaderna stått tomma.

Vad som främst präglat natur- och kulturmiljön på Romanäs är dock jordbruket med tillhörande ängs- och hagmarker. Det strandnära odlingslandskapet har sedan länge varit ett populärt strövområde.

Strax utanför naturreservatet ligger Romanäs gård, som är skyddad för sitt kulturhistoriska värde. Gården består av flera byggnader där huvudbyggnaden är från 1800-talet, men byggdes om på 1900-talet. Den västra flygeln byggdes redan vid 1700-talets början och är den ursprungliga huvudbyggnaden.

Fakta
Storlek: 62 hektar
Ägare: Tranås kommun
Läge: Tranås kommun, vid sjön Sommens nordvästra strand
Naturtyp: Åkermark, betesmark, strandskog, lövhagar, skogsmark, öar
Förvaltare: Tranås kommun
Anordningar: Parkeringsplatser, strövstigar

Föreskrifter
Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Enligt 7 kapitlet 30 § miljöbalken är det inom Romanäs naturreservat förbjudet för allmänheten att:
- förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande och stående döda träd
- elda på annan än härför avsedd plats
- tälta på annan än härför avsedd plats
- cykla
- klättra i berg
- klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
- framföra motordrivet fordon annat än för jordbrukets och skötselns behov
- sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
- gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar med undantag av bär och matsvamp för husbehov
- samla in insekter, snäckor eller andra djur, deras ägg, puppor eller liknande
- använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande
- rida på de stigar som löper genom skogsmarken.
Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Visa mer

Om denna aktivitet

Närliggande boenden

Hotell och pensionat

Badhotellet konferens & SPA

Avstånd: 4,5 km
Välkommen till anrika Badhotellet för SPA, Konferens, boende eller bara avkoppling. Unna dig själv ett andrum långt från vardagens stress och upptäck vad vi menar med Guldkant på tillvaron.