Huluskogen

Adress: Stenstorp, 563 91 Gränna Visa karta

Adress: Stenstorp, 563 91 Gränna

Naturreservatet Huluskogen är ett varierat och värdefullt område som är värt att skyddas, inte minst för förekomsten av större vattensalamander.

På östra sidan om en sprickdal ligger Huluskogen, ett bergigt höjdområde bevuxet med gammal mossrik blåbärsgranskog, hällmarkstallskog och inslag av lövträd. Skogen är drygt 100 år, med enstaka äldre träd.

Uppe på höjden ligger Toppegölen i en gryta i berget. I och runt gölen växer starr och örter, och här finns även större vattensalamander, ett utrotningshotat och fridlyst groddjur. Norr om gölen sluttar terrängen mot en sänka. Här mynnar små källor, vilka ger upphov till en vegetation med många och krävande arter.

På den skogbeklädda östra sluttningen växer mest gran. I det artrika mosstäcket, med bland annat vågig sidenmossa, växer orkidén knärot. Västra branten är raka motsatsen med torra sprickrika bergväggar, rasmarker och fler lövträd. I södra delen finns ett område med grövre skog och större inslag av örter. Här finns även en alsumpskog, där smältvattnet blir stående under våren.

Fakta
Storlek: 40 hektar
Ägare: Privat
Läge: Tranås kommun, vid Stensjön, cirka 7 kilometer norr om Örserum kyrka
Naturtyp: Barrskogsbeklätt höjdområde
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Föreskrifter
Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Enligt 7 kapitlet 30 § miljöbalken är det inom Huluskogen naturreservat förbjudet för allmänheten att:
- parkera annat än på parkeringsplats
- framföra motorfordon
- ställa upp husvagn, husbil eller tälta
- sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
- cykla eller rida
- medföra okopplad hund
- elda
- klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet genom närgånget uppträdande
- skada levande eller döda träd och buskar till exempel genom att fälla träden
- plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag från bär och svamp för husbehov
- samla in eller flytta insekter eller andra ryggradslösa djur
- använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.
Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Visa mer

Om denna aktivitet

Närliggande boenden

Hotell och pensionat

Badhotellet konferens & SPA

Avstånd: 21,8 km
Välkommen till anrika Badhotellet för SPA, Konferens, boende eller bara avkoppling. Unna dig själv ett andrum långt från vardagens stress och upptäck vad vi menar med Guldkant på tillvaron.