Mada gravfält

Adress: Mada, 573 93 Tranås Visa karta

Adress: Mada, 573 93 Tranås

Mada gravfält är Tranås förnämsta fornminne och härrör från tiden 400-600 e. Kr. Det naturskönt belägna gravfältet består av 14 fornlämningar, bland annat en röse, fyra treuddar och fyra domarringar. Det mest imponerande fornminnet är den största treudden i sydöstra delen med 22 m långa sidor och en rest mittsten som är en meter hög. 1944 hittades ett brandlager med en järnkniv samt en urna med brända ben och aska under stenarna.

Här på gravfältet vid Mada har människorna från en närliggande by eller gård begravt sina döda under både den äldre och yngre järnåldern. Gravfältet består av sammanlagt 14 gravar.

De olika typerna som man hittar här är:
4 treuddar
4 domarringar
3 stenkretsar
ett fyrkantigt röse
en rund stensättning
en rest sten

Gravfält med varierade gravtyper är typiskt för just den äldre järnåldern.

Under järnåldern brändes den döde ofta på bål och begravdes sedan tillsammans med personliga tillhörigheter och andra gravgåvor i en urna. Över gravgömman restes sedan ett gravmonument, till exempel ett röse, en domarring eller en sten.

Treuddar byggdes i hela Sverige under järnåldern. Deras ålder skiftar i hela landet men äldst tycks de vara i Småland. I Jönköpings län finns det sammanlagt 207 treuddar.

Domarringarna har fått sitt namn från folktron att stenarna skulle ha varit forntida tingsplatser. Numera vet man att domarringar är gravar som byggdes under äldre järnålder. Den här gravtypen är särskilt vanlig i Jönköpings län där det finns cirka 1 000 exemplar.

Stenkretsarna är fyrkantiga och består av fyra stenar. Den resta stenen är också en gravmarkering som är vanlig i syd- och mellansverige. I Småland förekommer de ofta tillsammans med domarringar.

Visa mer

Om denna aktivitet

Närliggande boenden

Hotell och pensionat

Badhotellet konferens & SPA

Avstånd: 5,6 km
Välkommen till anrika Badhotellet för SPA, Konferens, boende eller bara avkoppling. Unna dig själv ett andrum långt från vardagens stress och upptäck vad vi menar med Guldkant på tillvaron.