Korphålorna

Adress: Svinhult, 570 61 Ydre Visa karta

Adress: Svinhult, 570 61 Ydre

Naturreservatet vid Korphålorna, nära byn Svinhult, är drygt 100 hektar stort. Området består till stor del av gammal skog som bara marginellt är påverkad av mänskliga ingrepp. Reservatets namn kommer från den lokala benämningen på den mycket säregna sprickbildningen som löper i öst-västlig riktning i södra delen av området. I sprickdalen rinner en liten bäck, och i den fuktiga och skuggiga miljön finns en fantastisk rikedom av mossor och lavar. Korphålorna ligger ca 2 km från Svinhult mot Ydrefors.

Vid reservatet finns en parkeringsplats med rastbord och ytterligare information.

Show more

Kontakt

Tranås Turistbyrå
Storgatan 22
573 32 Tranås
Tfn: 0140-687 90
tourist.office@tranas.se


Ydre Kommun
Kommunkontoret
Torget 4, 570 60 Ydre
Tel: 0381-66 12 00
turistinfo@ydre.se

Boxholms Turistbyrå
Storgatan 40
590 10 Boxholm
Tfn: 0142-519 01
turistinfo@boxholm.se


Kinda Turistbyrå
Stora torget 5
590 40 Kisa
Tfn: 0494-194 10
turistbyran@kinda.se

Facebook

Instagram #Sommen