Korphålorna

Adress: Svinhult, 570 61 Ydre Visa karta

Adress: Svinhult, 570 61 Ydre

Naturreservatet vid Korphålorna, nära byn Svinhult, är drygt 100 hektar stort. Området består till stor del av gammal skog som bara marginellt är påverkad av mänskliga ingrepp. Reservatets namn kommer från den lokala benämningen på den mycket säregna sprickbildningen som löper i öst-västlig riktning i södra delen av området. I sprickdalen rinner en liten bäck, och i den fuktiga och skuggiga miljön finns en fantastisk rikedom av mossor och lavar. Korphålorna ligger ca 2 km från Svinhult mot Ydrefors.

Vid reservatet finns en parkeringsplats med rastbord och ytterligare information.

Visa mer