Illerns naturreservat

Adress: Illern, 573 93 Tranås Visa karta

Adress: Illern, 573 93 Tranås

Välkommen att vandra, jogga eller åka skidor i Illerns naturreservat. Här finns flera lättpromenerade, markerade sträckor med spännande lämningar från istiden. Du upplever vacker tallskog, gröna hagar samt lingon- och blåbärsris i massor. Sjön Illern är reservatets pärla, perfekt för bad, fiske och skridskoåkning.
Vandringskarta finns att hämta på Tranås Turistbyrå.

Illernområdet har länge varit ett värdefullt friluftsområde för befolkningen i Tranås. I det omväxlande och kuperade skogsområdet utgår spår- och ledsystem från föreningsanläggningen Örsbäcken och Bredstorps idrottsplats samt flera andra utgångspunkter. Här ligger också Rås Gård - ett utvecklingsprojekt som drivs av Tranås kommun.

Illernområdet består av barrskog med en del insprängda odlingsmarker. Landskapet har varierade, kulliga former som skulpterats av de senaste inlandsisarna. Området är avsatt som naturreservat främst till förmån för friluftslivet.

I sydöstra delen av reservatet, inte långt från sjön Illern, ligger Rås Gård. Här bedrivs kurser, konferenser och läger, med verksamheter inom grön rehabilitering, grön omsorg, friskvård, natur och kultur.

I sjön, som i stort sett är opåverkad av utsläpp och annat, finns badmöjligheter och här växer intressanta vattenväxter som höstlånke och bandnate.

De västra och södra delarna av Illernområdet kännetecknas av kulturlandskapets framväxt och tillbakagång. Här ligger gamla gårdar, omgivna av åkrar med odlingsrösen och slåtterängar, samt blockrika björkhagar med en del ask och al. I de gamla odlingsmarkerna finns växter som backanis, solvända och stagg. I södra delen av reservatet hålls en stor hagmark öppen genom bete.

Fakta
Storlek: 520 hektar
Ägare: Tranås kommun
Läge: Tranås kommun, sydost om Tranås tätort, vid sjön Illern
Naturtyp: Isälvsavlagringar, barrskog, naturbetesmarker, sjö
Förvaltare: Tranås kommun
Anordningar: Parkeringsplatser, Örsbäckens friluftsgård med spår och stigsystem, elljusspår, omklädningsrum; Rås Gård med badplats och eldplatser; Bredstorps idrottsplats.

Föreskrifter
Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Enligt 7 kapitlet 30 § miljöbalken är det inom Illerns naturreservat förbjudet för allmänheten att:
- framföra motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar
- parkera motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade platser
- ställa upp hus- eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser
- på sjön Illern framföra motorbåt eller annan motordriven farkost
- medföra ej kopplad hund
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
- sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller dylikt
- rida annat än på särskilt anvisade ridstigar
- på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.
Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Visa mer

Om denna aktivitet

Närliggande boenden

Hotell och pensionat

Badhotellet konferens & SPA

Avstånd: 3,7 km
Välkommen till anrika Badhotellet för SPA, Konferens, boende eller bara avkoppling. Unna dig själv ett andrum långt från vardagens stress och upptäck vad vi menar med Guldkant på tillvaron.