Gumhems gravfält

Adress: Ryda Kisa Visa karta

Adress: Ryda Kisa

Gumhem härrör från tiden 500–1050 e Kr och är det näst största gravfältet i Östergötland. Skeppssättningen består av 22 stenar lagda i sydostlig riktning och har en längd av 17,5 m och bredden över mitten är 5 m. I anslutning till skeppssättningen återfinns ett gravfält med 24 synliga gravar och en domarring.

Visa mer

Om denna aktivitet