Kinda Kanal

Adress: Södra Stånggatan 1, 581 10 Linköping Visa karta

Adress: Södra Stånggatan 1, 581 10 Linköping

Kinda Kanal är 9 mil lång och en av Sveriges vackraste vattenvägar. Längs vägen från Göta Kanal och Roxen till Åsunden passeras 15 olika slussar och 5 sjöar. Man har inte behövt gräva i särskilt stor utsträckning utan kunnat utnyttja sjöarna och Stångån. Den sammanlagda fallhöjden är 50 m. Sommartid går det reguljär båttrafik mellan Rimforsa och Linköping.

På kanalbolagets hemsida finns information och länkar för dig som besöker kanalen och sjösystemet med egen fritidsbåt, kanot, passagerarfartyg eller kommer landvägen.
Tips och idéer om sevärdheter, boende, mat, evenemang och aktiviteter mm.

Information och bokning av passagerarbåtturer med M/S Kind:
Rederi AB Kind
Tel. 0141-23 33 70, 070-638 02 30
www.rederiabkind.se

Visa mer

Om denna aktivitet