Sjövik naturreservat

Adress: Sjövik Ydre Visa karta

Adress: Sjövik Ydre

Sjövik är ett kuperat område med en gammelskog rik på torr-rakor och omkullfallna träd. På höjderna finns tall och en del ek. I sluttningarna och sänkorna som tidigare varit slåttermarker dominerar gran och asp. I blötare stråk är det gott om al och björk. Det växer mycket hassel och floran är rik med till exempel blåsippa, gullpudra och ormbär.

Den gamla skogen ger livsutrymme för vedlevande insekter med bland annat större aspvedbock och kardinalbagge. I området finns det gott om vildsvin. Man kan knappast undgå att se spåren där de bökat efter maskar, rötter och ollon.

I lövskogen finns nötväcka, stjärtmes, spillkråka, mindre hackspett och entita. Sommens häckande storlommar och fiskgjusar visar sig ofta i anslutning till reservatet.

Den lägre floran är mycket rik och listan på rödlistade och krävande arter är lång. Här finns bland annat skärelav, vit vedfingersvamp, krushättemossa, hjälmflikmossa och aspglansmossa.

Ta en tur längs den markerade leden. Här finns också eldstäder, rastbord och en utsiktsplats med fin utsikt över Sommen.

Utöver generella regler vid vistelse i skog och mark är det vid Sjövik naturreservat förbjudet att:
1. att köra eller parkera motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser
2. att tälta eller ställa upp husvagn
3. att medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
4. att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
5. att plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och
matsvamp
6. att på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare, musikinstrument eller dylikt
7. att störa djurlivet genom att klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur
8. att förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla
9. att göra upp eld annat än på anvisad plats
Dessutom är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:
10. att anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
11. att utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet

Visa mer

Närliggande boenden

Hotell och pensionat

Badhotellet konferens & SPA

Avstånd: 24,4 km
Välkommen till anrika Badhotellet för SPA, Konferens, boende eller bara avkoppling. Unna dig själv ett andrum långt från vardagens stress och upptäck vad vi menar med Guldkant på tillvaron.